Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji „Mojego Prądu”, w styczniu tego roku ruszyła jego druga tura. Łączna przyznana kwota dofinansowania za pierwszym razem wyniosła 45,6 mln zł i z jednej strony jest to kropla w morzu dostępnych środków, z drugiej już taka ilość pieniędzy pozwoliła na wzniesienie instalacji o łącznej mocy 73,5 MW, co jest równoznaczne z ograniczeniem rocznej emisji CO2 o 58,8 tys. ton. Specjaliści przewidują, że program będzie kontynuowany nawet do końca 2025 roku.

Jak wypełnić wniosek o dotację na fotowoltaikę?

Dotacje z programu Mój Prąd są przyznawane osobom fizycznym, które decydują się na montaż paneli fotowoltaicznych w celu wytwarzania energii słonecznej. Zanim jednak beneficjent uzyska środki, musi zgłosić instalację do zakładu energetyki – jedynie wtedy można starać się o dotację. Wniosek można wypełnić samodzielnie lub skorzystać z pomocy. Więc jeśli planujesz instalację już teraz możesz przestać czytać i kliknąć w poniższy link, aby otrzymać fachowe wsparcie zarówno w zakresie pozyskania dofinansowania jak i specjalistycznego doradztwa w zakresie samej instalacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Beneficjentem może być jedynie osoba prywatna, która chce wytwarzać energię elektryczną w celach niekomercyjnych – na własne potrzeby.

Czy otrzymam środki przed budową instalacji?

Niestety nie. Zanim otrzymasz dotację musisz pokryć wszystkie koszty związane z inwestycją.

W jakiej sytuacji będzie trzeba zwrócić dofinansowanie?

Dotacja może pokryć koszty budowy instalacji, która była wniesiona nie dawniej niż dwa lata temu.

Czy istnieje górna granica ceny za 1kW ?

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony pamiętaj o tym, żeby cena za 1 KW nie wynosiła więcej niż 6 tys. zł.

Formalności?

Niezwykle istotną jest data wystawienia wszelkich rachunków związanych z montażem (tzw. koszty kwalifikowalne) Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć zarówno fakturę za montaż jak i dowód zapłaty wystawione nie wcześniej niż 23 lipca 2019 roku. Pamiętaj również o zaświadczeniu Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w którym znajduje się potwierdzenie montażu licznika dwukierunkowego wraz z numerem Punktu Poboru Energii.

Jaką moc może mieć instalacja?

Beneficjent programu Mój Prąd może otrzymać dofinansowanie na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Okazuje się przy tym, że już najmniejsza moc spełni wymagania niewielkiego gospodarstwa domowego. Jednocześnie jeśli zależy Tobie na stałej dostawie prawdziwie czystej energii należy rozważyć większą instalację; aby osiągnąć ten cel najczęściej wystarczają instalacje o mocy około 5Kw, które pomogą zredukować rachunki za prąd nawet o 95%.

Jaka jest realna wielkość dofinansowania?

Znakomita większość wniosków rozpatrywana jest pozytywnie, zaś ich wartość oscyluje w okolicach rzeczonych 5000 zł. Zgodnie z zapisem dotacja może wynieść maksymalnie 50% kosztów instalacji (paneli, akcesoriów i montażu) nadal jednak nie może przekroczyć wspomnianej kwoty. Jak wskazuje portal wysokienapiecie.pl średnia moc zainstalowanych w pierwszej turze instalacji miała 5,5 kW mocy i kosztowała średnio 25,6 tys. zł.

Czy dofinansowanie jest opodatkowane?

Dotacja z programu „Mój Prąd” nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

Czy dopłata może opłacić rozbudowę istniejącej instalacji ?

Dopłaty nie będą przyznawane na rozbudowę istniejących systemów PV.

Czy instalacja fotowoltaiczna może zostać wzniesiona na budynku gospodarczym?

Jak czytamy w komunikacie NFOŚiGW „nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i była zawarta umowa kompleksowa.”

Do kiedy będzie trwał program „Mój Prąd”?

 

Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania środków w wysokości 1 mld zł. Drugi nabór rozpoczął się 13 stycznia 2020 roku.

0582

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.